ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีงานวันครู ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล คือ 1.น.ส.อมรรัตน์ เรืองแก้ว 2.นางภิญโญ จิตต์รัตน์ 3.นางสุคนธ์ สุพรรณพงศ์ และทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 1 ทุน คือ น.ส.อภิญญา ยอดสวัสดิ์ ร.ร.หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมเปรม100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

462359 462358 462386 462352 462375 462346 S__38174723 462351 462406 462401 462400 49425958_1486058248204825_8562032620429377536_n 462191