ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีงานวันครู ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัด ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 และสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ออกบริการสัญจรเพื่อบริการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ณ หอประชุมเปรม100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

16163_๒๐๐๑๑๗_0015 16163_๒๐๐๑๑๗_0016 16163_๒๐๐๑๑๗_0020 722328 722329 722330 722331 722332 722336 722337 82483825_2669010979800997_7288661085878484992_n 82718277_1824097074400939_7609453417282404352_o 82867461_1824097114400935_1833620374449815552_o 83026414_1824086914401955_5637750406906904576_o 83252022_2669010769801018_931463657861152768_n 83455656_1824084847735495_872307681723940864_o S__16908297 S__16908299 งานวันครู 16163_๒๐๐๑๑๖_0002 งานวันครู 16163_๒๐๐๑๑๖_0009 งานวันครู 16163_๒๐๐๑๑๖_0012 งานวันครู 16163_๒๐๐๑๑๖_0016 งานวันครู 16163_๒๐๐๑๑๖_0025