ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. นางปลื้ม ชุณหศิลป  อายุ 80 ปี  เลขสมาชิก ช.พ.ส. 49259  ที่ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

130843012_2169571086520201_716294236207630045_o 130878565_2169567196520590_2448026435188208333_o 131296628_2169569376520372_5215353688315139525_o 131338352_2169571106520199_8769829741224864171_o