ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่  29 พฤษภาคม  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา

18739831_1048657098611611_5546681722059719428_n 18740235_1048657118611609_7833157141557247403_n 18765725_1048657105278277_2852399742394699010_n 18813915_1048657158611605_4926829829506424936_n