ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่  29 มิถุนายน 2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน 2560  โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

19510552_1071559729654681_3126386249097153406_n 19510558_1071559746321346_4407938554944417062_n 19555003_1071559922987995_498060708106485048_n