ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่  29 สิงหาคม 2560 นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน สิงหาคม 2560  โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

21078781_1112070535603600_6541658716315501622_n 21106448_1112070595603594_549907421138963256_n