ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ชพค.

ภาพประกอบ


  • ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก  คือนางศิริกุล จันทราช อายุ 57 ปี สมาชิก ชพค. 1183051  ครู รร.เทศบาล3(โสภณพิทยานุสรณ์)หาดใหญ่  ถึงแก่กรรมด้วย  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  ส่วนเงินสงเคราะห์ครอบครัวอึก  จำนวน  730,000 บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนต่อ ไป  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อ.เมือง จ.สงขลา


    13322204_810530992424224_5346013631306322322_n