ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสมายามเช้า ครั้งที่ 11/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม”เสมายามเช้า”โดยสำนักงาน สพม.สงขลา 16 เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สพม.สงขลา 16 อ.เมือง จ.สงขลา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความประสงค์จะพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เสมายามเช้า” ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสงขลา และตัวแทนบุคลากรของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา เพื่อ หารือ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงาน  ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้แจ้งเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้วิกฤติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการนี้นายสุธี บุญญะถิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นเจ้าภาพส่งธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปคือครั้งที่ 12  ให้กับ สำนักงาน สพป.สงขลา เขต 1 ต่อไป

16681517_980394295437892_4000945283870726959_n 16681842_980394272104561_5490295976335523410_n 16807276_980394342104554_3464754632133070792_n 16831097_980394282104560_5853126112815341014_n 16864263_980394308771224_4143403714003728547_n 16864384_980394458771209_5153579257556314453_n 16864448_980394455437876_8336274091126174093_n  215978   S__7176232