ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมงานอุปสมบทบุตรชาย พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานอุปสมบทบุตรชาย พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา คือ นางปารณีย์ ปัณทรัตน์ ณ วัดนำ้กระจาย ตำบลน้ำกระจาย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

18664162_1047285562082098_5430983927371711017_n 18664430_1047285498748771_7740778695586083367_n 18664533_1047285508748770_1846759727005049990_n 18670956_1047285512082103_4293036313634959572_n 18699860_1047285505415437_5702298021772136284_n