ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2561  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาฯ โดยมีนายเทียน ตันติวิริยภาพ  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

27867380_1221795714631081_5895972724644696200_n 28056339_1221795774631075_7086876701643327723_n 28059311_1223222151155104_6951739830966093292_n 28168749_1223222067821779_7778645056925994984_n 28277303_1223222097821776_8286863156842712231_n