พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 และเรียกว่า “ธงไตรรงค์”  และในที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 28 กันยายน 2560 ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) โดยจะเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก  และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย   ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

21768221_1659930907384907_473280974342350666_n 22008028_1659931204051544_714709955146581945_n 22046412_1659931070718224_2894817390540315298_n 22049999_1659930404051624_4852529124098438195_n  22050304_1659930510718280_1815261254348404930_n

22050265_1659931447384853_6605598557312083372_n 22007971_1659930304051634_6416823212774848183_n