พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 9  กันยายน  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี  พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร ท่านทวี  บุณยเกตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 13 ปี และในวันเดียวกันมีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559  ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลด้วยคือ นางเงาแข  กิมาคม  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย   โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.เป็นประธานมอบรางวัล  ณ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร

14317351_866166723527317_8360498081953450454_n 14292310_866166796860643_2710607652705908165_n 14232572_866166773527312_7955749969587903698_n 14237687_866166743527315_813516180846753581_n 14232522_866166753527314_1580624929320667569_n 14224928_866167020193954_7085842805199786747_n 14316870_866167013527288_65669502505923101_n   14225402_1264544196923582_5048858000567926451_n 14264099_1264544136923588_6771558391772671832_n 14291789_866166856860637_3936522716933545602_n