พิธีเปิดอาคาร สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

13227150_803433073134016_6317684713517425459_n

เมื่อวันอังคาร ที่  24 พฤษภาคม  2559  ได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  โดยมี นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

 13266019_803433103134013_7058813961462435338_n  13220989_803433079800682_5137546418070405031_n 13240637_803433249800665_4704110389506059218_n        13221548_803433309800659_997158780601656611_n 13255947_803434153133908_5625381416926479881_n 13241402_803434249800565_5977386407280390654_n 

13241376_803434433133880_724675469872402912_n         13230235_803434426467214_4306106720466461011_n   13267701_803434119800578_8144832660549543081_n