พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ปี 2559

เมื่อวันที่ 24-25  มิถุนายน  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตครูจังหวัด สงขลา  จำนวน 60 คน ปัตตานี 14 คน ยะลา 13 คนและนราธิวาส 13 คน  รวม 100 คน  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยมี นายสันติ  แสงระวี  ผอ.สพป.สข.1  ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สงขลา  เป็นประธานวันนี้

13510855_820280808115909_3483374017303880434_n

13494852_820280814782575_2514628048420558478_n

13516164_820280774782579_6103138488051577753_n 13516186_820281064782550_4123014623481971634_n

13516564_820280934782563_2212571468566093948_n 13510998_820281141449209_321442452545570982_n