มอบเงินค่าจัดการศพทายาทสมาชิก ชพค.

เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2559  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ได้มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท
ให้แก่ทายาทสมาชิก ชพค. คือ นายวิรัตน์ ดำแสงสวัสดิ์  อายุ 90 ปี  สมาชิกชพค. 60383   ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อ  ส่วนเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีก 730,000บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

13327438_808936235917033_2650047445144875789_n