มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ชพค.

นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ชพค. ชื่อนายเคล้า คงสม อายุ 94 ปี สมาชิก ชพค.เลขที่ 112852  จำนวน 200,000 บาท ให้การจัดการศพเป็นไปด้วยความเรียยร้อย สมเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพครู ส่วนเงินสงเคราะห์ครอบครัวอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  • Flo_024

13332742_811577802319543_1302407352738067270_n