มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 29 สิงหาคม 2560  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิก ชพค. คือนายเวียน สังขวรรโณ อายุ 97 ปี เลขสมาชิกชพค.76096 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

21192263_1112113775599276_8780651802736096468_n