มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 26 เมษายน 2561  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิก ชพค. นายถวิล  รัตนะ อายุ 97 ปี เลขสมาชิกชพค. 30530  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

31318389_1266691770141475_8103945994724544939_n