มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทสมาชิก

เมื่อวันที่ 17  มิถุยายน  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้มอบเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน  200,000บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก  คือ  จิตร์ แก้วสุวรรณ  อายุ  62 ปี  สมาชิก ช.พ.ค. เลข ที่ 685638  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

13427748_816467795163877_1076946041376454100_n