มอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทสมาชิก ชพค. ที่ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2559  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.  คือ  นายเชาว์  เจริญวิริยะภาพ  เลขสมาชิก ช.พ.ค.  533132    ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา13501631_822802787863711_849254312730432959_n