ยินดีต้อนรับนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีพร้อมคณะ

วันที่ 28 มีนาคม 2560  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงลา พร้อมด้วย นายสมมาตร ณ จรูญ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สุงอายุ จังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีพร้อมคณะ  ที่ได้เดินทางมาดูงานของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

17457382_1003994876411167_978586795575343936_n  17499222_1003994723077849_999800037175306305_n
17553678_1003994819744506_3522502767266350831_n  17458022_1003994769744511_342881790961588005_n