ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาใหม่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต้อนรับนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาใหม่ โดยมีการไหว้พระศรีศากยะทศพลญาณ  ไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่(ศาลตา-ยาย)  ไหว้พระประจำสำนักงานในห้องประชุม  ไหว้องค์เทพพระพฤหัสบดี ในห้องประชุม   ลงนามในหนังสือรับ-ส่งมอบงาน   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

ต้อนรับ_๒๐๑๒๑๕_0

131011238_3744651788928233_5849474456571562328_o

130912196_2169550216522288_939661847134719216_o
130466701_3744651942261551_3308676457284553842_o - Copy

ต้อนรับ_๒๐๑๒๑๕

ต้อนรับ_๒๐๑๒๑๕_1

130882690_2169550229855620_4341353429744000895_o

131378370_2169550329855610_807066245930708295_o

131435203_2169550286522281_4558989021488945666_o