รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561  พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

247105 247142 25610411_๑๘๐๔๑๑_0074 30571621_1257547137722605_3650148373146336634_n 30582420_1257471924396793_8368494518261261938_n 30594730_1257547124389273_1497374887490220902_n 30652719_1257471977730121_3235934406748317759_n 30652927_1257471811063471_8070987052382913343_n 30657031_1257471807730138_4835742342377465690_n 30697698_1257471834396802_8235572840160381913_n 30698056_1257471921063460_4909472834452677851_n S__55484450 S__55484454