รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.พบสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้และตรวจเยี่ยม สนง.สกสค.จ.สงขลา

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษจะต้องดูแลครูเป็นพิเศษไม่เว้นแม่แต่ครูที่เกษียณแล้ว เราต้องดูแลบุคลากรผู้สูงวัยเหล่านี้ให้ดีที่สุดอีกด้วย เพราะคุณครูที่เกษียณอายุราชการถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าเป็นคลังสมองทางการศึกษาเราต้องดูแลเขาให้เขามีที่ยืนให้เขามีที่ยืนให้เขามีศักดิ์ศรีอยู่ในสังคมอย่างสง่างามเป็นบุคคลมีคุณค่าต้องสังคมและประเทศชาติ โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงานต้อนรับมีหัวหน้าส่วนราชการอดีตผู้นำทางการศึกษาทั้งระดับชาติและท้องถิ่นร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และช่วงบ่ายได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยมีนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0005

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0007

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0010

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0014

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0016

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0017

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0018

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0023

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0024

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0025

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0027

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0029

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0031

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0033

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0035

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0036

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0036_0

ธนพร 151262_๑๙๑๒๑๗_0040