รับสมัครงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย “รปภ.” จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  จะเปิดรับสมัครงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย “รปภ.”  ประจำ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา
จำนวน 1 อัตรา

01665