ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายนิคม แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)

วันที่ 30 กันยายน 2559  นางเงาแข  กิมาคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางเสาวภา ช่อมณี  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ ไปเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายนิคม แก้วมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางราตรี แพ่งกุล ครู คศ. 3 นางยุคนธ์ ศรประสิทธิ์ ครู คศ. 3 นางสุวดี ชูรัตน์ ครู คศ. 2 และนางมาลี เทพศิริ ครู คศ. 2 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธี

14433147_1743043675946333_6910995791409136131_n 14457404_1283531088358226_2241474019232823368_n14495372_1144503645640591_3603148392776521905_n 14445987_1743044119279622_3927016255312246559_n14495423_1283530798358255_1321945656110494886_n14440877_1192210420839062_4299433211881128291_n 14485097_1192210747505696_6825896221737181679_n 14485040_1283530705024931_6329940234940611462_n 14485126_1283531028358232_6593716579922765891_n   14516364_1283530961691572_7809457084755802811_n