วางหรีดเคารพศพ นางสาวสุนิสา บุญเย็น ครู กศน. มายอ กรณีถูกลอบยิง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ไปวางหรีดเคารพศพ นางสาวสุนิสา บุญเย็น ครู กศน. มายอ  กรณีถูกลอบยิง และในวันเดียวกันศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูฯ จชต. ได้รับมอบหมายจากนายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นผู้แทนไปวางหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 500,000 บาท แก่ครอบครอบครัว ณ วัดญาโณทัย(มะรวด) อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

14572765_900128993464423_2045748866501151552_n  14721657_900129090131080_7865601484885943261_n 14906951_900241670119822_5898853442187632581_n 14611083_900128940131095_2791404018713880084_n 14915239_900128936797762_1324214477976204029_n 14925245_900129190131070_6450163542492561808_n 14925422_900129093464413_822841330751421836_n