สกสค.สงขลาร่วมกับธนาคารออมสินแก้ปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯกับนายโกวิท ธีระกุล ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินสงขลา เขต2  และนายประสิทธิ์ หมันหลี(ยิ) จนได้ข้อยุติหลายประเด็น ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

18198429_1031342330343088_6941116887606906452_n 18199316_1031342347009753_8018809713895978152_n 18301780_1031342333676421_8889100177303141939_n