สกสค.สงขลาร่วมกับธนาคารออมสิน ประชุมปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กับนายโกวิท ธีระกุล (ผู้อำนวยการภาค 18) พร้อมตัวแทนธนาคารออมสิน เขต สงขลา 1,2  สามารถสรุปข้อยุติหลายประเด็นในการติดตามหนี้สินครูฯ ที่ค้างหนี้ไตรมาสเงินกองทุนสำรองฯของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และหนี้ค้างธนาคารออมสิน  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

22406069_1136397976504189_6338085160463170842_n 22406104_1136395706504416_9043818748683856978_n 22448523_1136395703171083_1268587283024910726_n