สกสค.สงขลา จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน

สำนักงาน สกสค.  จังหวัดสงขลา  โดย นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา  ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร โดยนายปรีดา  บุญเพลิง  อดีตเลขาธิการคุรุสภา จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน เป็นโครงการคุณสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการครู – คู่สมรส-บิดา – มารดา-บุตร และบุคลากรทางการศึกษา โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 -5 มิถุนายน 2561 โดยมีการออกตรวจตามอำเภอ ดังนี้ อ.เมืองสงขลาอ.หาดใหญ่ อ.เทพา อ.จะนะ อ.นาทวี อ.สะเดา อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.รัตภูมิ อ.ควนเนียง อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ และอ.ระโนด มีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  จำนวน 689  คน   โดยแบ่งตามรายการ ดังนี้  เข้าเกณฑ์ผ่า จำนวน  52 ราย, ไปผ่า  จำนวน  33 ราย , รอการตัดสินใจ จำนวน  35 ราย         #โครงการดังกล่าว  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น#

3 33 333 3333