สกสค.สงขลา ต้อนรับ นางรุสนา อิสมาแอล ผู้อำนวยการโรงเรียนปาดังเตอมู รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซียและคณะ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางรุสนา อิสมาแอล ผู้อำนวยการโรงเรียนปาดังเตอมู  รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซียและคณะ  โดยการนำนายณรงค์  พลันสังเกตุ  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เปียะ  เข้ามาเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงาน  ณ สำนักงาน สกค.จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

27459472_1214262935384359_2858620953627357114_n 27459628_1214262852051034_3936656504888029974_n 27541063_1214262812051038_8380398290975140750_n 27544998_1214262665384386_4185879901497646230_n 27654904_1214262855384367_7075632763934746801_n 27654984_1214262685384384_1196733376557481646_n 27751566_1214262868717699_3034943607474675457_n