สกสค.สงขลา ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลาพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีด้วยกัน 3 คน  1.ส.ต.ท.(ญ) พิมชญา(หนิง) ม่วงมี 2.นางสาวสุวีณา ประสม 3.นางสาวหทัยรัตน์ เจียรวุฒิกุล มาตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุและการบริหารอื่นสำนักงาน ตั้งแต่ 1-5 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สำนักงาน สกสค.จ.สงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวนโยบายที่กำหนด

14915567_901614563315866_3919661780947595835_n S__4775948 S__9928710