สกสค.สงขลา “ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี”

32166  32167
S__2211850

164194
164206 164210 164211 164212
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดกิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และ  2) กิจจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อ.เมือง จ.สงขลา