สกสค.สงขลา ร่วมวางแผนติดตามสมาชิกค้างหนี้เงินกู้กับธนาคารออมสินสงขลา เขต 2

วันที่ 18  พฤษภาคม 2560 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลาพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้ร่วมวางแผนติดตามสมาชิกค้างหนี้เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส. และโครงการเกื้อกูลฯ กับนายจิระ จันทวงศ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินสงขลา เขต 2  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

18300841_1042237669253554_8906297392426781982_n 18519922_1042238059253515_2136529913518308304_n 18519969_1042237672586887_6891505955158014177_n 18557219_1042238055920182_6805510767063876720_n