สกสค.สงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 (จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล)

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 (จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล) โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  นายอำนวจ ชิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการศึกษาจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

19059283_1059782467499074_70461149458749488_n 19114061_1059782474165740_8322761356205219626_n 19145914_1059782477499073_1774314136354659996_n