สกสค.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 3/2562  โดยมีนายบุญสม ทองศรีพรายเป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  อ.เมือง จ.ปัตตานี

62242623_1602635289880453_6305828957732208640_n 62409259_1602635296547119_4275095672027348992_n 62454154_1602640026546646_6925170225432231936_n 62521945_1602635256547123_7079472616372699136_n 62541330_1602635506547098_7224849296472932352_n 64675069_1602635243213791_1249783909168709632_n