สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 8 พฤษภาคม  2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวชุติมา  รัชนีย์  ร่วมมอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีแสดงความเสียใจกับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. คือ  นางบุญชื่น  ทิพย์มนตรี  เลขสมาชิกช.พ.ค. 346831  อายุ 73 ปี   อดีตครูบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 1   เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเลียบ  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยกำหนดฌาปนกิจศพ  วันพฤหัสบดี  ที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ วัดโรงวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

538516 538517