สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 14  พฤษภาคม  2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  ร่วมมอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีแสดงความเสียใจกับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. คือ  นายวิสุทธิ์  สุทธิสว่าง (อดีตผู้บริหารโรงเรียนสุทธิ์รักษ์) สมาชิก ช.พ.ค.เลข 105721  คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกาญจนาวาส ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  โดยกำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดี  ที่ 16 พฤษภาคม 2562

542360 542361 542362 542365 542367 542370 542369