สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 22  พฤษภาคม  2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  ร่วมมอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีแสดงความเสียใจแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. คือ  นางจรีพร  แก้วสมทอง  สมาชิก ช.พ.ค.เลข 244862  คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดหินเกลี้ยง ตำบลท่าข้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

548223 548225 548227 548228 548230