สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 30  พฤษภาคม  2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  ร่วมมอบพวงหรีดและมอบเงินศาสนพิธีแสดงความเสียใจแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. คือ  นางประวิน  ขุนชำนาญ  สมาชิก ช.พ.ค.เลข 122835  คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโคกสมานคุณ  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

554738 554739

554740