สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 13  มิถุนายน  2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  ร่วมมอบพวงหรีดและมอบเงินศาสนพิธีแสดงความเสียใจแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 1 ราย คือ นายเดชา  จิระพันธุ์  ช.พ.ค. เลขที่ 76104  คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ วัดหาดใหญ่ใน ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

62391558_2245158908852875_3495052804173594624_n 62430931_2245158942186205_8637881583962947584_n 62576727_2245159075519525_6540857002757718016_n