สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายอนุชิต  คณาวุฒิ  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 355236  ณ สำนักสงฆ์คลองประตู ตำบลพังลา อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา โดยกำหนดฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00 นาฬิกา ประกอบพิธีทางศาสนา

573459 573460 573461 573462 573463