สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นางราตรี นวลละออง  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 550917 ณ วัดท่าแซ ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

65685437_2302773106707674_2897763758292074496_n 65792139_2302773120041006_6596170628137484288_n 66153183_2302773086707676_3521804446063394816_n 66179713_2302773153374336_8422818514024267776_n