สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายจุมพล  แจ้งศิริ  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 552728  ณ วัดหลักเขต(ด่านนอก) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

65682766_2302776506707334_220211468711231488_n 66251310_2302776516707333_7722573106283282432_n