สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายอนันต์  ชุมแดง  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 66703  ณ วัดมะขามเฒ่า ตำบลระโนด อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา

66146300_2306224716362513_8220295614718541824_n 66279308_2306224789695839_9106096717886914560_n 66624801_2306224696362515_7180864446200283136_n 66633511_2306224823029169_1963165092132421632_n