สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายไพเราะ ศิริยา  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 369227  ณ วัดสระเกษ  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

66153172_2306918182959833_4164420631166713856_n 66203802_2306918169626501_5176044794136231936_n 66640892_2306918289626489_8250550730151165952_n