สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 10  กรกฎาคม  2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายฟอง ศรประสิทธิ์ เลขสมาชิก ช.พ.ค. 369333  ณ วัดควนเนียง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

66463368_2306923769625941_1001986922077224960_n 66467449_2306923876292597_4200054729281110016_n 66585272_2306923796292605_6637992940901761024_n 66779689_2306923896292595_5698247074265432064_n