สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 10  กรกฎาคม  2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายวิชิต จันทร์พริ้ม  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 235234   ณ วัดหงส์ประดิษฐาราม (วัดคอหงส์) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และทำการฌาปนกิจศพ วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00 น.

66282243_2306925192959132_4110139945421635584_n 66579459_2306925262959125_8063511089163272192_n 66615061_2306925212959130_1143173543752630272_n 66656724_2306925176292467_3820535506152718336_n