สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 12  กรกฎาคม  2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ด.ต.อุทัย ยี่หาญ   เลขสมาชิก ช.พ.ส. 212848  ณ วัดโคกทราย ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา และทำการฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2562

66317140_2308261942825457_2180746799612952576_n 66690475_2308262052825446_3907244011026382848_n 66794830_2308262036158781_1419979083558682624_n 66796109_2308261952825456_3806451324841623552_n