สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 19  กรกฎาคม  2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายเสรี  จันทร์เพ็ญ   เลขสมาชิก ช.พ.ค. 400621  ณ วัดเลียบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา และทำการฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562

66846106_2313355592316092_5086051661483343872_n 67134273_2313355638982754_7243849591840309248_n 67182855_2313355562316095_4661219360856080384_n 67202610_2313355548982763_5871337155397156864_n